فرصت های شغلی دستر

با دستر، همکار شوید


(عناوین شغلی مورد نیاز میبایستی با شرایط احراز نمایش داده شوند بسته به نیاز برند، به عنوان مثال سرپرست فروش، خانم یا آقا، حداکثر سن و میزان تحصیالت)

دستر، در راستای حمایت از سرمایه های جوان از علاقمندان حوزه تولید و فروش، دعوت به همکاری میکند.

برای شروع این همکاری، از اینجا شروع کنید:

1مشخصات فردی
2مشخصات حرفه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با واحد اداری و امور پرسنلی دستر به شماره 09190136959 تماس حاصل نمایید.

دستر، پاسخگو و پشتیبان شماست.